Tag: ‘Herman Beuker’

Ontdek je kernidentiteit, het IK

Kant stelt dat de mens een autonoom wezen is. Dat het geweten van een mens ervoor zorgt dat de mens zelf kan weten wanneer hij iets goed of iets fout doet. Hij noemt dit het zuivere ik.  Vanuit het Gedachten Analyse Programma (GAP) is het zuivere ik van Kant de kernidentiteit. Degene die iemand van binnen is, maar door zelfbescherming zelden laat zien. Het zijn bepaalde gedachten, de zes kerngedachten, waarmee de mens dit doet. Het houdt de mens tegen om autonoom en oorspronkelijk te zijn en maakt hem een product van zijn omgeving waarin de mens bezig blijft met overleven.
Read More

Motivatie nieuwe stijl

Motivatie komt tot stand door de individuele behoeften van mensen aan te spreken. Individueel, omdat de persoonlijke behoefte van mens tot mens verschilt. Daarmee wordt het mogelijk om het begrip motivatie gericht en persoonlijk toe te gaan passen. 
Read More