Tag: behoeftenmeter

Teamspeler of solist

Een deel van de mensen is meer teamspeler, een ander deel is meer solist en nog een deel is beide in gelijke mate. Wij en samen. De invalshoek van de teamspeler. Zo hoort het ook. Dat is de norm. Dat is de behoefte van de team player. Ik heb die behoefte niet zo, zegt de solist.
Read More

De moeter en de willer

Je kunt de mensen in drie groepen delen. Een deel van de mensen geeft zichzelf veel opdrachten, die moeten veel van zichzelf en zijn dan ook de moeters. Een ander deel van de mensen hebben een invalshoek die daar haaks op staat. Ik moet niets, is hun credo. En dan is er nog een deel van de mensen die beide zijn. Soms moeter en dan weer willer.
Read More