Ontdek je kernidentiteit, het IK

Kant stelt dat de mens een autonoom wezen is. Dat het geweten van een mens ervoor zorgt dat de mens zelf kan weten wanneer hij iets goed of iets fout doet. Hij noemt dit het zuivere ik. 

Vanuit het Gedachten Analyse Programma (GAP) is het zuivere ik van Kant de kernidentiteit. Degene die iemand vanbinnen is, maar door zelfbescherming zelden laat zien.

Het zijn bepaalde gedachten, de zes kerngedachten, waarmee de mens dit doet. Het houdt de mens tegen om autonoom en oorspronkelijk te zijn en maakt hem een product van zijn omgeving waarin de mens bezig blijft met overleven. “Ontdek je kernidentiteit, het IK” verder lezen

Re-integratie en de motivatiebehoeften

Re-integratie.

Werkgevers en werknemers zijn verplicht om naar vermogen mee te werken aan een terugkeer in het arbeidsproces (re-integratie). Allereerst moet de werkgever kijken of er mogelijkheden zijn om de functie van de werknemer of de werkplek zo aan te passen, dat de werknemer weer in zijn eigen functie kan functioneren. Als dat niet kan, moet gekeken worden naar aangepaste werkzaamheden binnen het bedrijf. “Re-integratie en de motivatiebehoeften” verder lezen