Communicatiecursus voor de hulpverlening

Kernbehoeften – gedrag – reacties – communicatie

Bij het woord behoefte denk je al gauw aan eten en drinken, aan warmte, aan erkenning en aandacht, een luisterend oor of een vaste baan, om er een paar te noemen.

Je hebt ook behoeften waarvan je het bestaan niet weet, terwijl je communicatie ermee doorspekt is, en waarvan je gedrag ook duidelijke aanwijzingen geeft. Het zijn ook behoeften die behoorlijk voor miscommunicatie kunnen zorgen, zelfs met degenen om wie je geeft.

Iedereen heeft 6 paar tegengestelde behoeften waar je nu nog weinig of niets over weet en iedereen heeft van elk paar beide behoeften in zich. Het is maar net welke behoefte in je gedrag en in je communicatie de boventoon voert.

De opzet

De basis van de cursus wordt gevormd door het vaststellen van jouw persoonlijke communicatiepatronen op internet.  Hiervoor heb je een persoonlijke toegangscode, die je hier kunt verkrijgen. De toegangscode die je hier kunt gebruiken.

Door middel van 48 keuzevragen stel jij zelf vast welke communicatie sterk en welke minder sterk bij jou aanwezig zijn.¬†Vanuit jouw uitslag, die gelijk naar jou wordt gemaild, krijg je in dezelfde e-mail een handleiding van 74 pagina’s in PDF.

Hierin wordt uitgelegd wat jouw persoonlijke communicatiepatronen zijn en welke effecten die op jou hebben. Daarnaast leer je hoe je de patronen van anderen kunt herkennen en hoe je daarmee om kunt gaan.

Het doel is om een extra communicatievaardigheid te verkrijgen.