Categorie: Herman Beuker

Re-integratie en de kernbehoeften

Re-integratie. Werkgevers en werknemers zijn verplicht om naar vermogen mee te werken aan een terugkeer in het arbeidsproces (re-integratie). Allereerst moet de werkgever kijken of er mogelijkheden zijn om de functie van de werknemer of de werkplek zo aan te passen, dat de werknemer weer in zijn eigen functie kan functioneren. Als dat niet kan, moet gekeken worden naar aangepaste werkzaamheden binnen het bedrijf.
Read More

Motivatie nieuwe stijl

Motivatie komt tot stand door de individuele behoeften van mensen aan te spreken. Individueel, omdat de persoonlijke behoefte van mens tot mens verschilt. Daarmee wordt het mogelijk om het begrip motivatie gericht en persoonlijk toe te gaan passen. 
Read More