Waarden en normen

Waarden zijn een complex verhaal omdat ze individueel zijn bepaald, subjectief zijn en als de situatie daarvoor aanleiding geeft, kunnen waarden in belangrijkheid veranderen.  Individueel omdat de ene persoon een waarde belangrijk kan vinden en een ander weer een andere waarde. Vanuit de tegenstellingen kunnen conflicten ontstaan. Subjectief omdat, zelfs al vinden twee mensen dezelfde waarde belangrijk, […]

Read More »

Wat gedachten met je doen

Aannames, is een bekende benaming voor gedachten en uitspraken die uit het denken voortkomen. Dikwijls tot stand gekomen met de gedachte: ‘het kan niet anders dan’. Tijdens mijn onderzoek, met als context dat je niet kunt weten wat er in de toekomst gaat gebeuren en dat je niet kunt weten wat een ander denkt of […]

Read More »

Gedachtenanalyse zelftraining voor studenten

Stress, piekeren, onzekerheid, faalangst, depressie tot burn-out, waar veel studenten onder lijden, benaderen als ontwikkelingsvraagstukken, is de invalshoek van Gedachtenanalyse, een onderdeel van het Gedachten Analyse Programma. In 1997 is de school voor praktische menskunde gestart met een studie naar de samenhang tussen bovengenoemde ontwikkelingsvraagstukken en gedachtepatronen. Dit resulteerde in de methodiek Gedachtenanalyse. Zes kerngedachten […]

Read More »

Een aanvulling op Immanuel Kant

Kant stelt dat de mens een autonoom wezen is. Dat het geweten van een mens ervoor zorgt dat de mens zelf kan weten wanneer hij iets goed of iets fout doet.  Hij noemt dit het zuivere ik.Vanuit het Gedachten Analyse Programma (GAP) is het zuivere ik van Kant de kernidentiteit. Degene die iemand van binnen […]

Read More »

Doelen stellen

Doelen stellen Deze zelftraining maakt het mogelijk om gerichter om te gaan met de doelen die je stelt. In PDF.  Ooit een onmogelijke opdracht gehad of jezelf gesteld? Dan weet je wat een energie dit kost en frustratie. Dit is te voorkomen door bij de bron stil te staan. Bij de haalbaarheid van jouw doel. […]

Read More »