Hulpverlening en communicatie

Kernbehoeften – gedrag – reacties – communicatie.

Kernbehoeften hebben invoed op het gedrag – op de manier van reageren reacties – op de wijze van communiceren communicatie. Daaraan kan je de kernbehoeften herkennen. Met de kennis die je opdoet in de zelftraining begrijp je beter waarom de ander zo anders kan zijn en hoe je daar met jouw communicatie mee kan omgaan om de ander te bereiken. 

Bij het woord behoefte denk je al gauw aan eten en drinken, aan warmte, aan erkenning en aandacht, een luisterend oor of een vaste baan, om er een paar te noemen.

Je hebt ook behoeften waarvan je het bestaan niet weet, terwijl je communicatie ermee doorspekt is, en waarvan je gedrag en jouw manier van reageren ook duidelijke aanwijzingen geeft.

Het zijn ook behoeften die behoorlijk voor miscommunicatie kunnen zorgen, zelfs met degenen om wie je geeft.

Iedereen heeft 6 paar tegengestelde behoeften waar je nu nog weinig of niets over weet en iedereen heeft van elk paar beide behoeften in zich. Het is maar net welke behoefte in je gedrag en in je communicatie de boventoon voert.