De kernbehoeften en het kind

Een kind wordt geboren en groeit op

Bij het jonge kind worden al vroeg de eerste kernbehoeften zichtbaar.

Wat je bij het kind op heel jonge leeftijd kan zien is het verzet bij het ene kind en niet of minder bij het andere kind.

Het verschil tussen bij de één de behoefte aan een eigen keuze en bij een ander de behoefte aan duidelijkheid.

Handjes in de zij, nee schudden als er iets gevraagd wordt, zelf doen, zelf doen, roepen, geen zin hebben. Een eigen willetje, zeggen we dan. Een willer dus. Een ander kind ligt minder vaak dwars, want als het moet dan moet het. Een moeter dus.

Het roept de gedachte op dat op die jonge leeftijd het ik wordt gevormd, door ondermeer de verschillen in kernbehoeften van de mensen om het kind heen. Ik, dat bestaat dankzij de verschillen met anderen. Het ik, wat ontstaat door de schokken. Ik ben ik, omdat de anderen anders zijn.

Jouw persoonlijke behoeften

Dat geldt voor jou, maar ook voor het kind. Daarom, leer jouw persoonlijk kernbehoeften kennen en van daaruit de behoeften van het kind. Met het inzicht dat er tegengestelde kernbehoeften zijn, kun je vanuit jouw eigen kernbehoeften naar kind(eren) kijken. De kans dat ze op elk onderdeel deze dezelfde kernbehoeften hebben als jij, is klein. Het gaat niet alleen om de tegenstelling van een bepaalde kernbehoefte tussen jou en het kind, maar ook hoe groot die tegenstelling is. Is de tegenstelling groot, dan zijn daar twee kernbehoeften die ver uit elkaar liggen.

Zo kan je het beste willen geven, maar het effect kan zijn dat het niet overkomt en zelfs weerstand oproept

Verschillen in kernbehoeften kunnen de oorzaak zijn van conflicten en kunnen voor meer afstand zorgen dan nodig is.
Dit betekent niet dat je altijd op de kern behoefte van het kind hoeft aan te sluiten, de herkenning betekent dat je een keuze hebt. De keuze om iets op een andere manier te vragen en te zeggen. Je begrijpt waarom jouw kind zo reageert, wanneer je een tegengestelde kernbehoefte bij het kind herkent.

Voor het herkennen van de behoeften van het kind zijn deze twee zinnen van belang

1. Ieder mens, klein of groot, man of vrouw heeft beide kernbehoeften in zich, het verschil tussen mensen zit in de mate waarin iemand een bepaalde kernbehoefte heeft.

2. Je kunt alle mensen in drie groepen verdelen. Een deel van de mensen heeft meer behoefte aan het een, een ander deel heeft meer behoefte aan het ander en nog een deel heeft beide behoeften in gelijke mate.

Je kunt kernbehoeften vergelijken met geduldig en ongeduldig

Een deel van de mensen is geduldig, een ander deel ongeduldig en nog een deel soms geduldig en dan weer ongeduldig. Wat iemand meer is, dus tot welk deel van de mensen deze hoort kun je zien aan het gedrag, maar ook aan de manier van reageren en tot slot kun je het horen in de wijze waarop iemand praat. Zo is het ook met de zes tegengestelde kernbehoeften. Zo kun je ze bij het kind herkennen.

Waar herken je het kind het meeste in?

Met het antwoord weet je of het kind dezelfde kernbehoefte heeft of een tegengestelde kernbehoefte. Wat ook nog kan is dat van de zes tegengestelde kernbehoeften een of meer duidelijk bij het kind zijn te zien en te horen. Hetzelfde als bij geduldig en ongeduldig betekent dit dat, omdat het niet duidelijk is ook niet iets is waar jij tegenaan zal lopen. Het gaat om de duidelijke overeenkomsten en verschillen in kernbehoeften tussen jou en het kind.