De wet van het evenwicht

Evenwicht. Een deel van de mensen motiveert zichzelf door de resultaten die zij halen, resultaatgericht. Een ander deel van de mensen wordt gemotiveerd door de sfeer en de erkenning die zij van anderen krijgen, sfeergericht. Nog een deel wordt door beide gemotiveerd. 

Kernbehoeften

Je ziet het in de natuur, de wet van het evenwicht. Hoe de natuur zich hersteld van, dikwijls door de mens genomen acties. Je ziet de wet van het evenwicht bij de mens en teams in werksituaties. Kernbehoeften zijn daar een onderdeel van. Ook deze zijn gebonden aan de natuurwet van het evenwicht.

Uit evenwicht

De reactie van een leidinggevende in Wallstreet op de vraag of hij zijn medewerkers ooit gewezen had op de effecten van hun handelen, was dat hij dat meerdere keren had gedaan, maar dat er steeds dezelfde reactie op kwam. Wanneer zij niet vrij waren in het kunnen nemen van risico’s er niemand zou zijn die dat werk nog zou doen. Het was juist het kunnen halen van resultaten wat hen motiveerde. Een inperking zou direct invloed hebben op hun motivatie. Voor de leidinggevende genoeg reden om dit te accepteren. Het is een voorbeeld van het evenwicht wat is verstoord. Iets wat ook in Nederland plaatsvindt.

Een sleutel ligt bij het sollicitatieproces

Naast kennis, kunde en ervaring, het CV, wordt ook naar de mens achter het CV gekeken. Het begint met de vraag welke behoefte sterker aanwezig is bij degene die naar de mens achter het CV kijkt. Een klikverhaal vindt dikwijls plaats wanneer iemand iets van zichzelf bij de ander herkent. Stel degene is meer resultaatgericht. Daar zit dan een sollicitant die praat over een goede sfeer die deze belangrijk vindt en erkenning voor hem of haar als persoon.

De meer resultaatgerichte recruiter herkent dat niet van zichzelf. Wel bij de volgende sollicitant. Daarin herkent de meer resultaatgerichte de reacties en de manier van communiceren wel. Zo zou deze ook reageren. De verdere invulling laat zich raden.

Elkaar aan gaan vullen

Een soortgelijk verhaal is te houden wanneer de tegengestelde kernbehoefte, sfeergericht, overheerst. Dat kan zich uiten in sfeer boven doel, een muur van vriendelijkheid waar je niet doorheen komt en waar elk conflict wordt vermeden.

Evenwicht betekent dat beide kernbehoeften, resultaatgericht en sfeergericht, beide aanwezig zijn en men elkaar aanvult om de gewenste doelen te halen. Niet alleen het doel, maar ook de weg er naar toe is hierbij belangrijk.

Zes paar tegengestelde kernhoeften

Van de zes paar tegengestelde kernbehoeften is waarneembaar dat er een sterke verschuiving heeft plaatsgevonden, en nog steeds plaatsvindt van productgericht ten opzichte van mens/relatiegericht. Het productgerichte heeft sterk de overhand. Hetzelfde geldt voor risicomijdend ten opzichte van risiconemend. Besparen boven investeren. De derde verschuiving is zichtbaar in resultaatgericht ten opzicht van sfeergericht. Tot slot is een verschuiving waarneembaar in moeter ten opzichte van willer. De eigen keuze, de kernbehoefte van de willer, staat onder druk. 

De effecten

De effecten van deze verschuivingen zijn overal waarneembaar. In de politiek waar regels, wetten en begroting, de boventoon voeren en er minder aandacht is voor de mens en de relatie met de bevolking. Voor de financiele wereld geldt hetzelfde. Maar ook het onderwijs, waar prestaties boven sfeer gaan, ook voor veel ouders. In het bedrijfsleven is een tweedeling waarneembaar tussen bedrijven die alleen voor de winst gaan en bedrijven die ook rekening met de mensen houden.

Het gevaar van de verschuiving van de kernbehoeften wordt zichtbaar in het voorbeeld van Wallstreet. Allemaal dezelfde behoefte aan resultaat, dezelfde kostuums, dezelfde wijze van communiceren, zonder enige correctie. De correctie die in dit geval van de meer sfeergerichten moet komen, maar nu uitblijft.

De doodlopende weg

Het is een systeem wat zichzelf implodeert. Meer resultaat met minder personeel. Een totale vervreemding is het gevolg. De band met de samenleving, de basis voor de mens, wordt meer en meer doorgesneden.