Het verschil tussen mensgericht en productgericht

De functie

Er zijn veel mensen die mensgericht zijn en een productgerichte functie hebben en tot volle tevredenheid. Toch is er ook een deel dat droomt van die camping of dat leuke cafeetje. Dromen die het gemis aan persoonlijk contact in de werksituatie moet compenseren. 

Mensgerichte mensen hebben na enige tijd geconcentreerd werken behoefte aan contact met anderen. Wordt deze behoefte aan contact met anderen niet mogelijk gemaakt, dan kan de mensgerichte persoon het nog wel eens moeilijk krijgen. Zo iemand in een omgeving met allemaal productgerichte mensen kan nog wel eens het gevoel krijgen niet op de goede plek te zitten ofwel in de verkeerde film. Echt contact, van mens tot mens, krijgt deze niet.

De leiding

Bij technische bedrijven zie je veel productgerichte managers en directeuren, omdat kennis van de producten vaak onlosmakelijk verbonden is met de functie. Die kunnen in de omgang met hun medewerkers meer moeite hebben met de mensgerichte personen, omdat deze een andere invalshoek hebben.

De verschillen

Het zijn net twee groepen van verschillende eilanden, de mens- en productgerichte mensen. De mensgerichte mensen begrijpen niet dat iemand in staat is om bijvoorbeeld de hele dag achter een computer te zitten en soms ‘s avonds ook nog. De productgerichte mensen begrijpen niet hoe je het altijd over mensen en relaties kunt hebben. ‘Zullen we het nu eens over iets anders hebben?’, is al snel de opmerking van de productgerichte persoon. ‘Of zullen we iets gaan doen?’ Een ideale situatie voor de productgerichte persoon.

Bijvoorbeeld een spel doen is productgericht en door samen met iets bezig te zijn kun je tegelijkertijd een goed contact hebben en over van alles praten. Niet van mens tot mens, maar via een onderwerp. De hype van de telefoons en spelletjes bereikt dan ook in het algemeen de meer productgerichte mensen.

Hoewel het de lading niet helemaal dekt, geeft de uitleg ‘mensgerichte personen richten zich op mensen, productgerichte personen richten zich op een onderwerp’ een beeld van de verschillende invalshoeken in de omgang met elkaar.  Productgericht is alles om je heen waar je geïnteresseerd in bent. En dan volgt een heel scala van voorbeelden. Het weer, je werk, je hobby, auto’s, kinderen, zolang het maar onderwerp gericht en niet rechtstreeks mensgericht is. 

De ander bereiken 

Als zij binnenkomen, reageert de directeur nogal kortaf, terwijl er toch al lang van tevoren een afspraak is gemaakt. Het gesprek vlot niet. Na enige tijd gebeurt dit pas als één van de twee meer vakinhoudelijk begint te praten. De directeur veert op en het wordt vanaf dat moment een geanimeerd gesprek. 

Wat gebeurt hier? 

Het eerste kwartier wordt door de meer mensgerichte personen geprobeerd een relatie met de directeur op te bouwen. Vanuit de eigen invalshoek en misschien wel gevoed door de norm dat je eerst kennis moet maken ofwel een basis moet hebben. Daar zit dan een productgerichte directeur, die misschien wel helemaal onrustig wordt van de mensgerichte invalshoek. Iets dat bij veel productgerichte mensen het geval is.