De studiekeuze en de kernbehoeften

Studiekeuzes. Veel studenten haken af of gaan later een heel andere kant op. De behoeften kunnen daar een rol bij spelen en zijn daarmee een aandachtsgebied. 

Meer op overzicht gericht of meer op verschillen

De student is meer op overzicht gericht. Overzicht is de kwaliteit. De grote lijn in het oog houden. Aandacht houden voor het doel. Zoals het met alle behoeften gaat, kan dit ten koste gaan van de andere invalshoek, die van gericht zijn op verschillen. Wat niet goed is wordt al snel over het hoofd gezien door degene die meer op overzicht is gericht.

Onder invloed van, een idee, een fantasie, mensen om hem of haar heen, kan de student een richting opgaan waarbij controle een belangrijk onderdeel is. De functie vraagt oog voor wat niet goed is. Is dat laatste te leren? Voor een deel wel, maar of dit van nature gaat is onwaarschijnlijk. Dat betekent dat er altijd een extra inspanning geleverd moet worden. Dagelijks moet iemand die meer op overzicht is gericht zich extra inspannen om die kwaliteit te leveren die wordt gevraagd.

De student is meer op verschillen gericht en heeft oog voor wat niet goed is. Voor veel functies is dit een kwaliteit, voor andere functies niet. Een boekhouder met die kwaliteit versterkt daarmee vakkundigheid. Bij een leidinggevende kan het meer gericht zijn op verschillen juist verzwakkend werken, omdat dit ten koste kan gaan van het overzicht en een demotiverend effect kan hebben op een aantal van de medewerkers. Het is ook nooit goed, kun je dan horen.

Meer solist of meer teamspeler

De student is meer een solist dan een teamspeler. Hij of zij maakt later onderdeel uit van een team. Het wij-gevoel wordt gevraagd en samenwerken is de norm. Het is niet iets wat de solist wil. Die doet het werk liever alleen. In ieder geval voor een deel. Hoe goed de solist ook in het werk is, toch bestaat de kans dat dit niet of minder wordt gewaardeerd. Dat kan gebeuren in een omgeving met allemaal teamspelers, de andere invalshoek.

De student is meer een teamspeler en kiest later voor een meer solistische functie

Het nergens bij horen, wat voor een solist een zegen kan zijn, voelt de teamspeler als een gemis. Een dagelijks gemis. Zich niet bewust van waar de student aan begint, kan deze dus een richting oplopen door studie en functiekeuze die niet aansluit op de persoonlijke kernbehoeften met alle gevolgen van dien. Opleidingen en cursussen die worden gedaan en niet afgemaakt of wel afgemaakt en er wordt nooit meer iets mee gedaan. Veel mensen hebben hier ervaring mee. Het kan zijn dat de opleiding nog wel leuk was, maar om er wat mee te gaan doen ziet er dan soms toch heel anders uit.

Je wilt met computers gaan werken, dan zit je altijd op dezelfde plek en je moet je de hele dag concentreren. Past dat bij jou? Je wilt tandarts worden. Dat is een productgerichte functie. Past dat bij jou? Je wilt machinist worden, dan zit je heel de dag alleen. Je wilt leraar worden? Dan is het belangrijk dat je ook overzicht hebt. Past dat bij jou? 

Rekening houden met de behoeften betekent niet dat je daarmee precies de goede studie en functie uit kan kiezen

Daar is meer voor nodig. Wat het wel oplevert is een meer bewuste keuze en minder kans op een totaal verkeerde richting. De keuze die voor een groot deel al thuis en op de scholen wordt bepaald.