Gedachtenanalyse

Met de vragen: ‘wat dacht je net of wat dacht je toen, ontdekte ik vanaf 1997 deel van de gedachtewereld van mijn cliënten. Zowel bij coachingen als bij trainingen maakte ik gebruik van een flap-over. Daar schreef ik de gedachten op die mensen vertelden, die ik gebruikte tijdens de coaching.

De gedachten van dat moment, de toekomst en de gedachten van het verleden

Dat verleden bereikte ik door te vragen: ‘had je die gedachte vorige week ook, vorige maand, vorig jaar’. Zo gingen we samen naar de bron, het moment dat iemand zich verder niets kon herinneren. Daarmee werd de bron zichtbaar en ontstond het besef dat het een oude gedachte was, die (onbewust) steeds werd herhaalt en de reactie bepaalde.

Dat bewustzijn maakte degene die ik coachte toeschouwer van de eigen situatie

Zij of hij keek naar het verleden en kon het vanuit die positie een plaats geven. De angsten voor de toekomst kwamen meer aan de orde dan de angst voor het verleden. Wat gebeurt er in het hoofd bij mensen als zij angstig worden?

Steeds dezelfde gedachtepatronen

Steeds dezelfde soort gedachten als reactie op iets waar zij mee zaten. Het malen, piekeren, onzekerheid, stress, uit evenwicht. Dat kwam ik tegen. Maar ook verkeerde besluiten op grond van steeds dezelfde soorten gedachten. In het bedrijfsleven, in de politiek en wereldwijd dezelfde soorten gedachten. De zes kerngedachten. Gedachten komen op en beïnvloeden je leven. Ze komen op door situaties en gebeurtenissen. Door dat wat op je afkomt.