Differentiatie. Een mens wordt geboren en is uniek

Een tweede die precies hetzelfde is bestaat niet. Dat is differentiatie, één van de kernpunten van de evolutie.  

Waren we maar allemaal hetzelfde, kan iemand verzuchten, maar dat is dus uiteindelijk geen slimme wens. Het zou het einde van de mensheid betekenen, want de één richt zich hier op en de ander weer op iets anders.

Zo pakte de mens het hele spectrum van de omgeving en alles wat daarbij hoort. Alert zijn op gevaar, zoeken naar voedsel, aandacht voor elkaar en omgaan met anderen, aandacht voor veiligheid, overzicht, aandacht voor wat niet klopt, alleen kunnen zijn, erop af rennen, bescherming zoeken of maken, in een groep kunnen functioneren, alles wat nodig was om te overleven.

Zo had ieder mens in de oudheid een eigen specialisme die aanvullend op de rest werkte en de groep meer kans gaf op een voortbestaan. Zo heeft ook nu nog ieder die specialismen.

Specialismen die tegenwoordig door onbekendheid veelal onbenut blijven. Daarmee blijven ook veel individuele kwaliteiten verborgen en vindt miscommunicatie plaats. Veelal begrijpt men elkaar niet door de verschillende invalshoeken.

Als individu groeien we op. Vanuit die positie nemen we de wereld waar en reageren daarop. Een verwarrende wereld met mensen die heel anders reageren. Op zoek naar een identiteit die mede wordt gevormd door de verschillen met anderen. Ik ben ik, omdat de ander anders is.

Differentiatie is een begrip wat aangeeft dat men kijkt naar de verschillen tussen mensen. Met kennis van de behoeften ontdek je een aantal verschillen tussen jou en de mensen om je heen en je ontdekt ook de overzicht. Je ontdekt bij de mensen om je heen dat zij op een bepaald gebied hetzelfde behoefte hebben als jij en bij andere mensen kom je een tegengestelde behoefte tegen.

Het is ook bij de behoeften niet zo dat je mensen in een hokje kunt stoppen en daarmee precies weet hoe zij in elke situatie zullen gaan reageren. Wel kan je stellen dat bij een bepaald behoefte bepaald gedrag, bepaalde reacties en een wijze van communiceren hoort.

Maar elk mens heeft een eigen vrijheid om per situatie te reageren of zich aan te passen. Zelfs tegen de eigen natuur in. Daarom is dit praktische menskunde en geen wetenschap. Zo kan iemand die van nature niet lang op één plek kan zitten, als het nodig is voor z’n gezin of omdat er weinig aanbod van werk is, dit door inzet wel volhouden. De prijs is dan wel dat dit niet vanzelf gaat en daarmee moet er elke dag een extra inspanning worden geleverd.