Motivatie nieuwe stijl

Motivatie komt tot stand door de individuele behoeften van mensen aan te spreken. Individueel, omdat de persoonlijke behoefte van mens tot mens verschilt. Daarmee wordt het mogelijk om het begrip motivatie gericht en persoonlijk toe te gaan passen. 

Er is gerichte aandacht nodig voor de mens achter de functie

De behoeften zijn steeds aanwezig, dag in en dag uit. Wanneer deze behoeften niet vervuld kunnen worden en er geen aandacht voor is, dan wordt het proces van demotivatie zichtbaar.

Motivatie en communicatie

Motivatie en communicatie zijn aan elkaar verbonden. Miscommunicatie kent vele gezichten. Motivatie is er één van. Miscommunicatie veroorzaakt door de verschillende behoeften gaat verder dan een misverstand. Behoeften die haaks op elkaar staan, kunnen voor afstand en terughoudendheid zorgen. Dat is wat je merkt in werksituaties. Terughoudendheid veroorzaakt door de reacties die iemand krijgt waarin deze de eigen behoefte niet of minder herkent. 

Voorbeeld van risiconemend versus risicomijdend

Zij had enthousiast gereageerd op ideeën. Stond open voor vernieuwing en had daar in het verleden veel energie ingestoken. ‘Moeten we doen’, riep ze dikwijls.

Zij zei niet veel meer in de vergadering. Het was een besluit wat zij enkele maanden geleden had genomen. ‘Als ze mijn inbreng niet op prijs stellen, dan houd ik mijn mond wel.’ Zij was risiconemend.

Elke voorstel wat zij deed, elk idee wat zij lanceerde, stuitte op een muur van weerstand. ‘Ja maar..’, hoorde zij steeds. Haar collega’s waren meer risicomijdend, de tegengestelde motivatiebehoefte, en waren voorzichtig met veranderingen.

Dit voorbeeld illustreert een beeld dat je regelmatig tegenkomt. Mensen doen gewoon niet meer mee, ze zijn moegestreden. Het gaat om een voorbeeld van motivatiebehoeften die haaks op elkaar staan en zichtbaar zijn in het gedrag en in de reacties. Het is de communicatie die de verschillen kan versterken en dat is wat er ook meestal gebeurt. Het is de herkenning en de communicatie die tevens de sleutel voor de oplossing is.

Zie ook school voor praktische menskunde