Praktijkvoorbeeld van verschillen in kernbehoeften:

Meer resultaat- of meer sfeergericht

Het team bestond in meerderheid uit meer sfeergerichte mensen. Slechts 10% was meer resultaatgericht. Veel energie werd gestoken in het goed houden van de sfeer, de samenwerking en de onderlinge relaties. 

Alles wat op een conflict ging lijken werd bedekt met een warme deken van persoonlijke aandacht. De meer resultaatgerichte medewerkers verborgen hun kwaliteiten onder de onbewuste druk van de groep. Onbewust, want een ieder was gemotiveerd en bracht het beste in wat hij of zij kon bieden. Door het hoge aantal mensen die meer sfeergericht waren gebeurde dit door, vriendelijk tegen elkaar zijn, rekening houden met elkaar en de persoonlijke complimenten kwamen over en weer.

De doelen en afspraken waren van minder belang

Niet voor de meer resultaatgerichte medewerkers. Toen dit duidelijk werd, zag een ieder de oorzaak van het probleem. Afgesproken werd dat de meer resultaatgerichte medewerkers hun rol gingen versterken en een meer actieve rol gingen spelen in het bewaken van de doelen en de resultaten.