Kernbehoeften die niet aansluiten

Samen vormen de kernbehoeften een aantal bouwstenen van de persoonlijkheid. Je bewust zijn van jouw persoonlijke behoeften geeft de mogelijkheid om de overeenkomsten en de verschillen tussen jou en anderen en jou en werksituaties te herkennen en er gericht mee om te gaan.

kernbehoeften en een werksituatie

Voor een sollicitant betekent dit dat deze in een nieuwe werkomgeving kan komen die wel of juist totaal niet aansluit bij de eigen behoeften.

Het gemis aan dit contact is een voorbeeld van de dagelijkse extra inspanning die iemand moet leveren wanneer de behoeften niet aansluiten. Het is voor te stellen dat de dagelijkse hoeveelheid energie die iemand in zijn werk moet steken, sterk afhankelijk is van het antwoord op de vraag: ‘Sluiten de behoeften van een persoon aan bij de wat de functie en bij de werkomgeving aan behoeften vragen’.

Wanneer de behoeften van iemand niet of minder aansluiten bij de functie en de werkomgeving, zoals collega’s en de leidinggevende, wordt een extra inspanning gevraagd. Een extra inspanning die dagelijks terugkeert. Denk maar aan functies die een langdurige concentratie vragen. Daar waar de een hierdoor juist wordt gemotiveerd, zit de ander al na enkele minuten rond te kijken, op zoek naar contact met andere mensen. Het verschil tussen meer productgericht en meer mensgericht.

De mensen waar je mee omgaat

Soms lijkt het onbegrijpelijk dat iemand zo heel anders kan reageren dan de ander. Met de een loopt een ontmoeting, een gesprek, de samenwerking als vanzelf, bij de ander is het zoeken, aftasten en zelfs vaststellen dat er herhaaldelijk stiltes vallen.

Wanneer iemand de keuze zou hebben, zou hij zich waarschijnlijk het liefst omringen met mensen die dezelfde ‘taal’ spreken. In de praktijk en vooral in de werksituatie is dat meestal niet mogelijk. De vraag is echter van welke mensen iemand het meest kan leren. Van de mensen die dezelfde ‘taal’ spreken, of juist de mensen die een andere invalshoek hebben? Waarschijnlijk het laatste, maar dat vraagt kennis en inzicht van de kernbehoeften.