Teamspeler of solist

Een deel van de mensen is meer teamspeler, een ander deel is meer solist en nog een deel is beide in gelijke mate. Wij en samen. De invalshoek van de teamspeler. Zo hoort het ook. Dat is de norm. Dat is de behoefte van de team player. Ik heb die behoefte niet zo, zegt de solist.

De gedachte om alles samen te willen doen benauwt me zelfs. Onbegrip aan beide kanten. De teamspeler die het begrip sociaal erbij kan betrekken. De groep. Het team. De afdeling. Je doet het met en voor elkaar. Dat is sociaal. Wil je dat niet, dus heb je behoefte om regelmatig alleen te kunnen zijn, dan is dat voor de echte teamspeler onbegrijpelijk. Als iemand, die meer solist is, minder of niet enthousiast reageert op een verzoek tot samenwerking, wat zit daar dan achter, is al snel de vraag van de teamspeler.

Ook hier kan de invulling een andere zijn dan het verschil in kenmerken. Hij denkt dat hij alles alleen kan. Hij wil niet met mij samenwerken. Hij reageert asociaal, zegt de teamspeler over de solist. Hij kan het zeker niet alleen, zegt de solist over de teamspeler.

Iemand is een teamspeler, dus werkt het liefst zoveel mogelijk samen. De teamspeler denkt in wij, het team, de groep en praat ook zo. Dan komt de teamspeler iemand tegen die denkt in ik en ook zo praat. Een solist.

Wat de teamspeler belangrijk vindt, komt niet over. Integendeel zelfs. Daar staat een andere mening tegenover. De solist wil iets niet wat de teamspeler belangrijk vindt. Het liefst zoveel mogelijk samen doen.

Als ik het alleen kan doen, dan kan ik beter werken, vindt de solist. Die begrijpt ook niet waarom je per se samen moet werken.

Normaal is de grootste groep, is een uitspraak. teamspeler is normaal. Dat is de norm. Echter, er zijn veel mensen die meer solist zijn. Dat is een even grote kwaliteit als teamspeler. Mensen met dat motivatiekenmerk hebben niet die sterke behoefte om alles samen te doen. Zij denken niet of minder in wij.  Zij hebben niet de behoefte om in een groep op te gaan. Dan komt het beoordelen. Dan komt de invulling.

De teamspeler over de solist: als je niet samen wilt werken, dan wil je dus alle eer naar jezelf toehalen. Als je niet met mij samen wilt werken, dan heb je dus iets tegen mij. Dan moet je dat gewoon zeggen. Echt sociaal vind ik zo’n opstelling niet.

De solist over de teamspeler: doe jij nou dat, dan neem ik dat andere deel voor mijn rekening. Alleen werk ik veel beter. Kan jij het niet alleen?

Zo kan het met alle motivatiebehoeften gaan die haaks op elkaar staan en zo gebeurt het ook.