Behoeften – gedrag – manier van reageren – communiceren

Samenwerken. Werk en privé lijken twee werelden, maar er zijn meer overeenkomsten dan op het eerst oog lijkt. De belangrijkste overeenkomst is dat je jezelf meeneemt. Met je eigenschappen, kwaliteiten en de manier waarop je met anderen omgaat.

´Op mijn werk ben ik heel anders dan thuis´, is een veelgehoorde uitspraak. Voor een deel zal dit ongetwijfeld het geval zijn, maar als je wat verder kijkt dan zie je ook de overeenkomsten.

Jouw persoonlijke behoeften die neem je mee, overal waar je naartoe gaat. Al ga je naar Australië. Dat maakt jou uniek en vanuit die positie leef en werk je samen. Voor een ander geldt hetzelfde.

Van privé naar werk

Van de mensen uit jouw privéleven, van de mensen die het dichtst bij je staan kan je leren om in een werksituatie optimaal samen te werken. Bij die mensen kan je de andere behoeften herkennen, die tegengesteld zijn aan die van jou. Met de kennis van je eigen en de tegengestelde behoeften, kan je gedrag plaatsen van jezelf en van de ander. Hetzelfde geldt voor reacties die je ziet en hoort. Ook die kan je plaatsen. Tot slot het belangrijkste onderdeel wat uit de behoefte voortkomt en dat is de wijze van communiceren. Dat is de sleutel naar een goed contact. De sleutel om een ander te bereiken. Bij herkenning van een tegengestelde behoefte even jouw communicatie aanpassen, dat is het middel. Het hoeft geen moeilijke les te zijn, want je hebt alle tegengestelde behoeften in je. Het is gewoon een kwestie van weten.

Enkele irritaties die voort kunnen komen uit de tegengestelde behoefte van de ander

Denk eens aan degene die het dichtst bij je staat. Welke irritaties herken je bij die persoon? Het kan een partner zijn, vriend of vriendin, familie, kinderen, iedereen heeft deze behoeften.

Altijd dwarsliggen als iets moet gebeuren, nooit gelijk doen              Willer

Komt gelijk met een oplossing, ook als je daar niet om vraagt           Productgericht

Geeft zelden of nooit een compliment, alleen het resultaat telt        Enz.

Verbetert je om de haverklap

Wil altijd winnen                                                                        .

Maakt jouw verhaal af

Luistert niet

Ziet niets

Vraagt het me niet, maar zegt dat het moet

Is zo makkelijk

Eigenwijs

Altijd tegenspreken

Wil zelden iets samen doen

Zegt wat goed voor mij is, dat wil ik zelf bepalen

Zelden in voor iets heel anders

Kan of wil geen persoonlijk gesprek voeren

Wil veel samen doen

Wil op te grote voet leven

Wil meestal hetzelfde, het vertrouwde

Heeft overal wat op aan te merken

Speelt een spel voor de gezelligheid, ik om te winnen

Speelt een spel om te winnen, ik voor de gezelligheid

Heeft er in een keer geen zin meer in

Voelt niets aan

Enz.

Miscommunicatie

Een deel zal je herkennen als iets wat irriteert, of waar je tegen aanloopt. Maar wat ook belangrijk is, is dat je herkent wat een ander irriteert in jou. Vraag degene waar je aan denkt om eens te kijken waar hij of zij tegen aanloopt, dan zie je de verschillen in behoeften tussen jullie.

Het is miscommunicatie. Het is het niet weten van de eigen behoeften en van de tegengestelde behoeften, die de ruis vormen in de relatie die jullie hebben. Het is dezelfde ruis die je in een sollicitatiegesprek kan hebben, bij leidinggevenden en collega’s.