De moeter en de willer

Je kunt de mensen in drie groepen delen. Een deel van de mensen geeft zichzelf veel opdrachten, die moeten veel van zichzelf en zijn dan ook de moeters. Een ander deel van de mensen hebben een invalshoek die daar haaks op staat. Ik moet niets, is hun credo. En dan is er nog een deel van de mensen die beide zijn. Soms moeter en dan weer willer. “De moeter en de willer” verder lezen