Van crisis naar relatieprobleem

Rijkman Groenink ex-voorzitter van de Raad van Bestuur van de Amro bank haalde alle kranten met het bericht dat hij in totaal 30 miljoen Euro opstreek. Zijn verhaal is uitgebreid beschreven, onder andere in het boek ‘De Prooi’ van Jeroen Smit. 

Tijdens interviews kwamen later steeds de miljoenen terug. Rijkman Groenink werd diverse malen geëmotioneerd. De reden hiervan was dat hij steeds werd geconfronteerd met het woord graaier.

Steeds weer legde hij uit dat hij geen graaier is en dat hij meer dan twintig jaar had geïnvesteerd in zijn werk en dat het bedrag eerder een logisch gevolg was. Voor het oog van het volk werd hij gedegradeerd van een belangrijk man, met aanzien, iemand die succesvol was, tot een graaier.

Hij begreep het niet, Rijkman Groenink. Hij begreep niet dat mensen dat van hem konden zeggen. Het raakte hem. Het kwetste hem. Het had iets vreselijk oneerlijks. Hij werd een man op z’n hoede.

Van iets naar niets

Hetzelfde gebeurde met meer mensen die bij een bank werkten. Je was wel wat, als je bij een bank werkte. Het suggereerde zelfs vertrouwen. Het waren immers mensen die veel wisten van hun klanten en je hoorde normaal gesproken nooit wat. Ook op een verjaardag deed zo’n beroep het ook niet slecht. Zelfs niet als iemand vertelde dat hij tonnen verdiende. Een belangrijk man dus, was veelal de conclusie. Die kan wel wat.

Die mensen ondergaan nu hetzelfde lot. Van belangrijke man of vrouw tot graaier of medeplichtige. Aanzien weg, bewondering weg, interesse, status, alles weg. Beter om het maar niet over je werk te hebben, want voor je het weet zit je weer in dezelfde discussie. Veel van deze mensen zijn op hun hoede. Ook werkgevers staan tegenwoordig in de schijnwerpers. De faillissementen van bedrijven en de daarop gevolgde doorstart roepen steeds meer vragen op.

Transparantie

Je weet niet meer of het gegraai en de verrijking erger is geworden, of dat het de transparantie is die veel meer aan het licht brengt. Openheid en transparantie, het is een positieve ontwikkeling, maar echt vrolijk word je er niet van.

De tweedeling

Die vind je terug op vele fronten. Bezit, inkomen, mogelijkheden, wel of geen baan hebben, huis wel of niet onder water, zijn er slechts enkele van. Daarbij komt nu de nieuwe tweedeling. De mensen die in het verleden wat waren, aanzien hadden en respect kregen, worden nu neergezet als zakkenvullers en graaiers.

Een belangrijk deel van hun identiteit wordt aangevallen. Waar met trots over hun functie en werk werd gepraat, wordt er nu op hen neergekeken.

Het relatieprobleem

Zoals Rijkman Groenink zijn er vele anderen en zij vormen daarmee de nieuwe verloren generatie. Het wantrouwen en de terughoudendheid doven zowel creativiteit als betrokkenheid. Net als bij de jongeren die langdurig werkloos zijn, de mensen van middelbare leeftijd die geen werk meer vinden en de ouderen die steeds meer als last en kostenpost worden gezien. Zo verschuift de crisis naar een relatieprobleem. Groepen mensen tegen elkaar. Mensen die zich terugtrekken, en als het kan, samen met hun lotgenoten.