Motivatiebehoeften. De Zwitserse psychiater Carl Jung 1875 – 1961 ontwikkelde een persoonlijkheidstest, de typologie van personen. Een test die nog steeds wordt gebruikt. Het geeft typologieën weer en daarmee ook een aantal overeenkomsten en verschillen tussen mensen.

Zijn invalshoeken zijn terug te vinden in vele persoonlijkheidstesten, zoals MBTI van Briggs en Myers en bij de meta-programma’s van Noam Chromsky, verder uitgewerkt door Rodger Bailey en Leslie Cameron.

Typologie van personen is ook terug te vinden in verschillende testen waarvan een kleur een uitslag weergeeft. Een kleur staat dan voor een typologie. Bij de Belbintest wordt gebruik gemaakt van typologieën als zaaier en planter.

De invalshoek van de behoeften heeft ook de invalshoek van overzicht en verschillen tussen mensen en hun omgeving. Deze invalshoek onderscheidt zich door de invalshoek van persoonlijke behoeften en het gedrag wat hieruit voortkomt, de manier van reageren en de wijze van communiceren. Het onderzoek wat hiervoor is gehouden begon in 1994 en werd gecombineerd met coachingen en trainingen waarin de onderzoeksresultaten uitgebreid in de praktijk werden getest.

Hierbij is er naar gestreefd de herkenning van de overeenkomsten en de verschillen in behoeften zo eenvoudig mogelijk en daarmee zo toegankelijk mogelijk te maken. Aanduidingen als mensgericht en onderwerpgericht geven al aan waar de individuele behoefte om mee om te gaan naar uit gaat. Herkenning is dan ook het belangrijkste onderdeel. Met de herkenning van een behoefte is afstemming dan ook een meer logische stap.

De invalshoek om, zowel in privé- als in werksituaties de herkenning te zoeken, heeft het effect dat de kennis eerder gaat ‘leven’ en daardoor meer beklijft.

Het onderzoek 

  • 1994 –  Begin van onderzoek, opbouw training en coaching met de motivatiekenmerken
  • 1999 –  Medewerkersprofiel
  • 2006 – Boek uitgeverij Weka
  • 2009 – Boek uitgeverij Kluwer
  • 2011 – Nieuwe software met nieuwe inzichten
  • 2015 – Ontwikkeling nieuwe persoonlijke communicatiecursus, motivatie- en communicatieprofiel en vergelijkingsprofielen. Nieuwe software.

De oorsprong van de begrippen

In 1991 heeft Rodger Bailey (NLP) deze beschreven als denkpatronen. Zijn metaprogramma’s, zo stelt hij, zijn typeringen van het gedrag dat ontstaat uit bepaalde overtuigingen en waarden van mensen. Het zijn met namen de overtuigingen, zie Gedachten Analyse Programma, die aanleiding gaven om met het onderzoek naar behoeften een andere richting uit te gaan.

Het onderzoek wat voor de motivatiebehoeften vanaf 1994 is gedaan heeft een ander mensbeeld, namelijk dat bepaald gedrag, wijze van reageren en de wijze van communiceren beïnvloed wordt door de mate waarin een bepaalde behoefte bij een mens aanwezig is. De behoefte is niet zichtbaar, het gedrag wat hieruit voortkomt, de manier van reageren en de wijze van communiceren zijn wel zichtbaar en daarmee herkenbaar.

Tegengestelde behoeften kunnen tussen mensen door onbekendheid voor terughoudendheid, miscommunicatie en demotivatie zorgen.

De wijze van onderzoeken

Vragen vormden het grootste deel van het onderzoek. Een norm hierbij was de invalshoek dat bijvoorbeeld bij het kenmerk moeter of willer uit werd gegaan van de mate waarin iemand zichzelf opdrachten gaf of niet. Gebeurde dit veelvuldig dan viel deze onder de categorie moeters. Gaf iemand zichzelf weinig opdrachten, dan viel deze onder de categorie willers. Was het niet duidelijk of wisselend, dan viel deze onder de categorie beide.

De stelling: mensen geven zichzelf in meer of mindere mate opdrachten en dit is van invloed op hun reacties, gedrag en communicatie, werd vervolgens als één van de vragen onderzocht. In eerste instantie in coachingsgesprekken. Later in trainingen. De trainingen waren met name op de communicatie en samenwerking gericht. Leren afstemmen met de kennis van de motivatiebehoeften, op de manier van communiceren van de ander.

Daarnaast werden er gedurende vele jaren motivatie- en communicatieprofielen van kandidaten van werving- en selectiebureaus gemaakt. Deze profielen werden gemaakt aan de hand van een interview, waarna een vragenlijst werd ingevuld om te zien of deze uitslag overeenkwam met het profiel. Zo nodig werd de vragenlijst bijgesteld.

Ook werden in samenwerking met werving- en selectiebureau Jopportunity veel interviews gehouden. Deze richtten zich met name op managers- en directiefuncties.

In 1999 werden de resultaten van het onderzoek en de broncodes voor de Internetapplicatie uitgewerkt en geregistreerd.

In 2002 werd een 1e vorm van de internetapplicatie op de site van vacaturesite Stepstone gezet. Hierbij werden steeds delen van de motivatiescan vrijgegeven met het verzoek om na invulling een reactie te geven over het resultaat. De kritiek die werd gegeven werd per item onderzocht en zo nodig bijgesteld. Vele tienduizenden hebben in die periode de scan gemaakt. Vele honderden leverden hun kritiek. Enkele maanden later is hetzelfde bij de vacaturesite van Jobnews gebeurd.

In 2003 vond een samenwerking plaats met een nieuwe verkooporganisatie Human Factor Company BV en kregen het persoonlijk profiel en het communicatieprofiel tijdelijk de naam MotiCom onder ISBN nr. 9789090154800 van Herman Beuker. In 2004 werd de samenwerking beëindigd.

De doorbraken die daarna werden gevonden waren de introductie en uitwerking van het begrip beide, verder uitgewerkte vergelijkingen, de piekuitslagen en de herkenning in gedrag, de manier van reageren en de wijze van communiceren. Dit maakt de herkenning van een motivatiebehoefte voor iedereen mogelijk. Daarnaast werd onderzoek gedaan naar de vergelijking van twee personen, de effecten van de motivatiebehoeften op teams en andere samenwerkingsverbanden en naar het effect op organisaties. Deze kennis is in de uitgekomen boeken verwerkt.

Tot slot

Een doel is de samenwerking binnen organisaties, maar ook in het privéleven,  te verbeteren. Dit gebeurt door de verschillen in motivatiebehoeften tussen personen en de verschillen tussen personen en een functie zichtbaar te maken en handvatten te geven om hier gericht mee om te gaan.

Het is geen psychologisch onderzoek. Het is een indicatie om jezelf, de ander en elkaar beter te begrijpen en daardoor meer begrip voor elkaar te krijgen. De sleutel hierbij vormt de communicatie.

In 2005 verscheen het boek: Sollicitanten onder de loep, uitgeverij Weka, auteur Herman beuker

In 2006 verscheen het boek: Beter selecteren van sollicitanten, uitgeverij Weka, auteur Herman Beuker.

In 2009 verscheen het boek Adviseren over motiveren voor de HRM-professional, uitgeverij Kluwer, auteur Herman Beuker.

In 2013 verscheen het e-book de motivatiebehoeften van de sollicitant. Uitgeverij School voor praktische menskunde, Auteur Herman Beuker

Geef een reactie