Mijn naam is Herman Beuker, coach, trainer en onderzoeker. Vanuit die laatste rol schrijf ik.

Ik heb een concept, na jarenlang onderzoek, wat de mens verder kan brengen. Ik meen doorbraken gevonden te hebben in mijn onderzoek naar wat gedachten met mensen doen en naar wat mensen motiveert en demotiveert in werksituaties. Verbinden heeft vele kanten.

Het Gedachten Analyse Programma

Mijn visie: mensen komen geen stap verder als zij niet met hun manier van denken aan de gang gaan.

Mensen moeten zich, in oorzaak en gevolg, verbinden met zichzelf. Verbinden met hun eigen gedachten.

Wat de verbinding tegenhoudt is: we kunnen niet alles met ons denken. Er is een absolute grens aan onze mogelijkheden. Wanneer we denken zijn we ons daar dikwijls niet bewust van.

  1. We kunnen niet weten wat er in de toekomst gebeurt
  2. We kunnen niet weten wat een ander denkt
  3. We kunnen niet in oneindigheid denken

We kunnen niet weten wat er in de toekomst gebeurt. We kunnen het inschatten, maar dat is iets anders. We kunnen het niet weten, omdat de toekomst er nog niet is. De situatie heeft nog niet plaatsgevonden. Het zit, net als het verleden, allemaal in ons denken.

Maar we doen het toch: ‘het gaat wel door’, ’het lukt wel’, ‘dat doen ze wel’, ‘ze kunnen niet anders’. ‘Ik vind altijd werk’. Allemaal, wat ik noem, toekomstgericht overtuigingen. Men denkt iets te weten wat men in de werkelijkheid niet kan weten. Vanuit dat denken te weten ontstaan verwachtingen. Komt de verwachting niet uit, dan komt de teleurstelling. Een deel van het lijden van de mens.

Als, stel dat, misschien, zijn voorbeelden van aanzetten tot langdurige denkprocessen. De gedachte roept een gevoel op en in veel gevallen een angstgevoel. Dat zijn wat ik noem, niet herkende fantasiegedachten. Een deel van het lijden van de mens.

Zou het mij ooit lukken? Hoe zal hij reageren? Zijn voorbeelden van, wat ik noem, niet te beantwoorden vragen. Deze staan aan de basis van het cirkeldenken. Een deel van het lijden van de mens. 

Waar het Gedachten analyse programma zich richt op de verbinding met het denken, richten de motivatiebehoeften zich op de verbinding met anderen. In werk en privé. 

Motivatiebehoeften 

Mijn visie:  de individualisering in het Westen is een feit. Het is vanuit die individualisering een weg om dit verder te benoemen en elkaar als individu aan te gaan vullen.

Als individu heb je te maken met de ‘buitenwereld’, met allemaal mensen met eigen motivatiebehoeften. Behoeften die al bij kinderen aanwezig en herkenbaar zijn. Zo doet het ene kind gewoon wat er gezegd wordt en is er bij een ander kind altijd in verzet. Het verschil tussen de behoefte aan duidelijkheid en de behoefte aan een eigen keuze. In werksituaties kom je hetzelfde tegen.

Mensen worden gemotiveerd wanneer zij hun eigen behoeften in de ander of in de situatie herkennen. Zij herkennen dan iets van zichzelf in de ander of in de situatie.

Het verbinden wordt m.i. tegengehouden door de tegengestelde en daarmee verschillende behoeften die mensen tegenkomen bij andere mensen en (werk)situaties.

Ik meen dat de mens zijn eigen behoeften moet weten en de verschillen met de ‘buitenwereld’. Dan wordt het mogelijk om elkaar aan te gaan vullen.

Hoe mensen denken en met hun omgeving omgaan.

http://www.hermanbeuker.nl

www.gedachtemanagement.nl

www.schoolvoorpraktischemenskunde.nl

www.relatieprofiel.nl

www.elkaarbeterbegrijpen.nl

Laat een reactie achter op Anoniem Reactie annuleren