Je gaat naar buiten en je voelt de kou. ‘Wat is het koud’, zegt de stem in je hoofd. ‘ik ga weer naar binnen’. Zeg ik dat dan niet. kan jij je afvragen. Ja en nee. Ja, want natuurlijk zeg jij dat, het is jouw stem. Maar jij, en daar gaat het om, bent niet alleen je stem. Jij bent je lichaam, je brein, je gevoel en nog veel meer.

Ik in de vorm van de stem in je hoofd, is hier een onderdeel van. Een wezenlijk onderdeel, maar dat is je brein en je gevoel ook. Daarom de zoektocht naar het evenwicht. Daarom deze kennis als hulpmiddel. De stem in je hoofd die jouw brein leert wat de werkelijkheid is en wat wel en niet bij jou past.

Situaties roepen gedachten op en die bepalen de reactie

De rol van de stem werd naarmate het onderzoek vorderde, steeds belangrijker en kwam het dichtst bij het ik en het brein steeds meer de computer.

Met vragen als: herken je dat, hoe werkt dat bij jou, ben jij je bewust van de stem waar je mee denkt, hoe klinkt deze bij jou en vele andere vragen, werd geprobeerd om hierin patronen te vinden en op deze manier meer zicht krijgen wat er in het hoofd van de mens gebeurt. Waar zit die stem was een vraag. De één antwoordde: voor in het hoofd, voor de ander achter en een derde in het midden en een vierde weer op een andere plaats. Er was aan de hand van de antwoorden van de cliënten geen concrete plaats van te maken. Dus abstract.

Toch is het de stem in ons hoofd die de verandering teweeg kan brengen

Dat is de piloot, de regisseur, het ik, het ego, was steeds weer de conclusie. Het ik wat gebruik maakt van het brein. De theorie die hieruit voortkwam is dat het brein de beschermer is en de stem de piloot. De stem als onderdeel van de energie die wij zijn. De stem die het brein moet leren hoe deze het beschermen zo goed mogelijk kan doen.

Het brein geeft terug wat de stem erin heeft gepraat. Nu en in het verleden. Dat is de interactie in ons hoofd die de betrokken mensen herkenden.

Daar, in het geheugen zit al die informatie

Bewust opvraagbaar maar de informatie komt ook op als reactie op iets wat op ons afkomt, of zomaar, zonder duidelijke aanleiding. Het kan in de vorm van een gevoel zijn, een beeld, een geluid, een geur. Het gaat ‘leven’ met gedachten.

De bescherming van het brein

De bescherming van het brein keert zich tegen ons en maakt een deel van ons leven moeilijk. Gedachten die zijn bedoeld als geruststelling, maar het tegendeel bereiken. Een bescherming die niet (meer) aansluit op de situatie waar de mens nu inzit. We hoeven niet meer zo gericht te zijn op overleven, wanneer we denken doen we dat wel.

Het brein moet, in oorzaak en gevolg, verder evolueren

De stem in ons hoofd kan het brein deze nieuwe kennis geven om deze evolutie te bewerkstelligen. Het brein moet in evenwicht gebracht worden.

Deze conclusie bevindt zich in het gebied buiten het speelveld van ons denken. Waar de codes van de taal niet gelden als weten. Niet als zekerheid. Het is het gebied van aanvoelen, intuïtie, geloof, weten zonder woorden, enz. Het gebied wat de mens steeds meer verliest. Verloren door het steeds intensiever gebruik van de codes. Door de logica. Door de globalisering van de taal.

Vanuit deze invalshoek is het gevolg steeds meer een ontsporing van het brein

Verharding op grond van logica, het gebruik van de codes. Als ik het kan, dan kan iedereen het, is zo’n logica. Als je maar goed genoeg je best doet, dan kom je er wel, is een andere.

Dat is niet waar, dat is onzin, is het tegengeluid. Overtuiging tegenover overtuiging. De vraag: hoe weet je dat, kan dit patroon doorbreken. Bij anderen en bij jezelf. Een (r)evolutie via de taal.

De energie, de rol van ons brein en de stem in ons hoofd is een geloof en daarmee één mogelijkheid. Het geeft een houvast en maakt het denken meer hanteerbaar. Vooral de metafoor van de piloot in de cockpit. Het ik, de stem in je hoofd, met jouw brein, jouw hersenen als instrument.

De positie van ik en mijn brein geeft de mogelijkheid tot groei. Ik, de stem in mijn hoofd, kan mijn brein leren. Leren wat deze wel en wat deze niet kan. Leren om het verschil tussen fantasie en werkelijkheid te weten en de (kern)gedachten herkennen die het tegendeel beweren. Fouten voorkomen op grond van gedachten die als zekerheid worden ervaren en dat in de werkelijkheid niet zijn.

Het is die stem die nu nog verward wordt door opkomende gedachten. Het is die stem die vecht tegen die opkomende gedachten. Gedachten die alle kanten opschieten. Op zoek naar antwoorden op de vragen. Het onderbouwen van het zeker weten van de toekomst om rust te krijgen. Het wegredeneren van angsten. Het met gedachten een betere wereld creëren. Druk, druk, druk.

Uit:

Gedachten Analyse Programma

de (r)evolutie van het denken