Over behoeften

Ieder mens heeft behoeften. Er zijn de primaire levensbehoeften, die ieder mens heeft. Maar er zijn meer behoeften.

Deze invalshoek heeft als basis zes tegengestelde behoeften. Bij een deel van de mensen is de ene behoefte sterker aanwezig en bij een ander deel de tegengestelde behoefte.

Deze behoeften zijn zichtbaar door gedrag, wat uit de behoefte voortkomt, door de reacties die iemand geeft, en door de communicatie, die uit de behoefte voortkomt.

Om de behoefte van iemand te weten te komen, kun je de invalshoek dus omdraaien. De behoefte is onzichtbaar. Verborgen in de mens.  Het gedrag wat voortkomt vanuit die behoefte is wel zichtbaar, evenals de reacties die iemand geeft en in de communicatie is het te horen.

Stel, iemand krijgt in een werksituatie waar hij of zij behoefte aan heeft. Stel dat daar aandacht aan wordt geschonken, zelfs al is het niet mogelijk om die behoefte te vervullen. Stel dat dit in jouw leven zo is. Dat werkt stimulerend. Een stap verder is dat aan iemand wordt gevraagd waar hij of zij in de werksituatie behoefte aan heeft. Een utopie?

 

Hoe het begon

Het onderzoek begon met de veel gestelde vraag: wat is motivatie?

Omschrijving in Van Dale: motivatie = beweegreden, drijfveer.

Net als bij andere onderzoeken werd deze invalshoek gebruikt bij het begin van het onderzoek wat mensen motiveert en demotiveert. Wat zijn de beweegredenen van mensen en wat drijft hen? Vrij vertaald in de vraag: waar doet iemand het voor. Waarvoor komt iemand zijn bed uit? Waarvoor lever je elke dag een inspanning? Waarvoor zet je een stapje meer?

Regelmatig duikt er wel weer een artikel op waarin staat dat een onderzoek is gehouden bij vele duizenden mensen, wat aangeeft dat een bepaalde behoefte het belangrijkste is. Het resultaat van deze onderzoeken is echter een beeld van de mens. Echter, de mens bestaat niet. Het zegt dus niets over het individu. Mensen weer als individu bekijken, zo benaderen en ermee omgaan, dat is de invalshoek van deze methodiek. Een basis van motivatie en communicatie wordt gevormd door de individuele behoeften die ieder mens heeft.

 

De zes tegengestelde behoeften

Met iets bezig willen zijn = productgericht tegenover persoonlijk contact= mensgericht

Erkenning voor resultaten =resultaatgericht tegenover erkenning als persoon = sfeergericht

De behoefte aan nieuwe situaties = risiconemend tegenover behoefte aan zekerheid = risicomijdend

Gericht op de grote lijn = overzichtzoeker tegenover om alles te laten kloppen = verschilzoeker

De behoefte samen = teamspeler tegenover de behoefte om alleen te zijn = solist

De behoefte aan een eigen keuze = willer tegenover behoefte aan duidelijkheid = moeter

 

De behoeften herkennen

Voorbeeld van het effect van een behoefte: iemand is meer teamspeler dan solist.

  • Behoefte: samen iets te doen.
  • Gedrag: zoekt samenwerking.
  • Reactie: reageert positief op samenwerkingsverzoeken.
  • Communicatie: praat over wij.

Daar tegenover staat iemand die een heel andere behoefte heeft. Dat is iemand die meer een solist is.

  • Behoefte: alleen kunnen werken.
  • Gedrag: kan zich terugtrekken.
  • Reactie: reageert terughoudend op samenwerkingsverzoeken.
  • Communicatie: praat over ik.

 

De ruis in de communicatie

Behoeften en communicatie zijn aan elkaar verbonden. Miscommunicatie kent vele gezichten. Miscommunicatie veroorzaakt door de verschillende behoeften gaat verder dan een misverstand. Het veroorzaakt afstand en het kan voor terughoudendheid zorgen. Dat is wat je kunt merken in zowel privé- als in werksituaties.

Terughoudendheid veroorzaakt door de reacties die iemand krijgt waarin deze de eigen behoefte niet of minder herkent. Een beeld wat je regelmatig tegenkomt. Het is de communicatie die de verschillen kan versterken en dat is wat er ook meestal gebeurt.

Het is ook de communicatie die tevens de sleutel is voor een betere omgang met elkaar.