Tijdens coachingen kwam het steeds naar voren. De frustraties van mensen die meer sfeergericht waren en klaagden over de desinteresse van hun leidinggevende. Dat vonden zij vanuit hun behoefte, hun invalshoek. Het gaat er alleen maar om wat je presteert en omzet, was de klacht van de sfeergerichte over de resultaatgerichte leidinggevende..

Ik heb het gevoel dat ik door de modder loop, was de klacht van de resultaatgerichte over de resultaten die hij niet kon halen.

Het gaat maar door, de top-tienlijstjes. 20% van de mensen gaat weg als zij ergens meer kunnen verdienen. 15% als zij meer opleidingsmogelijkheden kunnen krijgen. 25% Voor de sfeer, enz.

Het oude denken, wat er maar moeilijk uit te krijgen is. Mensen zijn individuen. De mens, de medewerker bestaat niet. Misschien komt ooit de tijd dat een werkgever aan een medewerker vraagt waar deze zelf, als  individu, behoefte aan heeft. Of het dan mogelijk is om dat allemaal te faciliteren is een tweede. Er is dan in ieder geval aandacht voor het  individu. En wat zou daar de invloed van zijn op de motivatie? Aandacht voor waar iemand als individu behoefte aan heeft? Het nieuwe werken?

Situaties op de arbeidsmarkt hebben grote invloed. Een krappe arbeidsmarkt heeft het effect dat er meer naar werknemers wordt  geluisterd. De vergrijzing, een onderschat vraagstuk waar nog weinig mee wordt gedaan, kan dit proces versnellen. De goede mensen die je als werkgever wilt houden, op deze manier leren kennen.

Een tweede doelstelling is de samenwerking. Een hernieuwde kennismaking met bestaande collega’s en voor mensen die in een  nieuwe werksituatie beginnen, een steuntje in de rug.

Weten dat een ander een andere invalshoek kunnen hebben, door de kennis van de zes tegengestelde motivatiebehoeften geeft de mogelijkheid de reacties waarin je je eigen invalshoek niet herkend te begrijpen. Zoals; ik ben meer mensgericht en zij is meer productgericht. Nu begrijp ik waarom zij zo anders reageert en praat.

Geef een reactie