Elkaar beter begrijpen

Wat is de oorzaak dat mensen zo verschillend zijn? De één kan de hele dag geconcentreerd met iets bezig zijn en de volgende dag en zo jarenlang, terwijl de ander al na enkele minuten opstaat, gewoon omdat hij of zij dat niet volhoudt. De één reageert zichtbaar blij met een compliment over hem of haar als persoon. De ander vertrekt bijna geen spier. De één heeft behoefte aan duidelijkheid, de ander stelt de eigen keuze centraal. Zo maar een aantal verschillen tussen mensen die aan de basis staan van miscommunicatie.

Achter die verschillende invalshoeken zitten de behoeften van mensen. Dat wat hun aantrekt, stimuleert, motiveert en nog andere benamingen die zichtbaar maken waar mensen zich individueel op richten, waar zij behoefte aan hebben en,niet in de laatste plaats, wat hun persoonlijke communicatie-invalshoeken zijn

Hier wordt de term behoeften gehanteerd, omdat deze meest duidelijk aangeven wat deze persoonlijke invalshoeken voor de mens zelf doen, namelijk motiveren of demotiveren. Dat laatste is het geval wanneer de behoeften niet tot hun recht kunnen komen. Deze behoeften zijn onbekend en kunnen daarom ook niet benut worden. Niet door de persoon zelf niet en ook niet door de organisatie waar de persoon werkzaam is.

De verborgen behoeften kun je ze noemen. Ze zijn aanwezig in elk mens, in elke laag van de samenleving, elke branche, elke organisatie, elk gezin en hebben daar hun invloed. Wat mensen drijft, stimuleert en motiveert kan, in de mate waarin de behoeften aanwezig zijn, van mens tot mens verschillen. De mate waarin zorgt dus voor de verschillen tussen mensen.

Het communicatieprofiel maakt de persoonlijke behoeften zichtbaar en geeft de kennis om de behoeften van anderen te leren herkennen en hier gericht mee om te gaan.

Bewust zijn van het feit dat er op dit punt verschillende invalshoeken zijn en iemand daarin herkennen, heeft een aantal voordelen. Het herkennen geeft de mogelijkheid om de ander beter in te schatten. Je weet een beetje wat je kunt verwachten. Je weet niet precies wat deze gaat zeggen, je weet wel hoe de ander doorgaans reageert en waarschijnlijk in een toekomstige situatie gaat reageren. Waarschijnlijk, want bij mensen weet je het nooit zeker. Dat is ook een deel van de differentiatie.

Dan komt het begrijpen. Je begrijpt waarom de ander zo reageert. Waarom de ander, bijvoorbeeld iemand die meer moeter dan willer is, duidelijkheid en consequent zijn zo belangrijk vindt en daar op aan blijft aandringen. En stel, dat mensen op de hoogte zijn van elkaars behoeften op dit gebied, dan kan zichtbaar worden wat eventueel een goede samenwerking en communicatie in de weg kan staan. In plaats van verstoring, irritatie, misvattingen, onzekerheid (waarom reageert die ander zo?) kan dit worden omgezet in het leren van elkaar. Je leert bij anderen invalshoeken herkennen die haaks op die van jou kunnen staan. Je leert begrijpen waarom dat zo is. Dat is de fase na het herkennen.

Dan volgt de fase van het, met jouw manier van communiceren, afstemmen op de ander. Om daarmee de mogelijkheid creëren dat de communicatie doorloopt in plaats van herhaaldelijk stopt, of omdat je de ander niet bereikt omdat je langs elkaar heen praat.

Meer info PowerPoint hier