De energie ben ik, maar dat ben ik vergeten door mijn denken. Ik ben mijn denken geworden, terwijl mijn denken niets anders is dan de code die ik als energie gebruik. Ooit bedoeld als overlevingsmechanisme is het gereedschap de identiteit geworden.

Is het de onbekendheid met de begrenzing van de mogelijkheden van ons denken, of is het een diepe behoefte om verder te kunnen dan mogelijk is, die de mens laat verklaren wat er zich buiten het speelveld van ons denken zit?

Tientallen waarzeggers heb ik in het verleden bezocht. Niet om ze te ontmaskeren. Niet om mijn toekomst te weten. Je begint met het niet te weten. Ik kon geen toekomst voorspellen, maar misschien konden anderen dat wel. Het was geen wetenschappelijk onderzoek. Het was het zoeken naar het antwoord of het mogelijk is dat iemand iets kan, de toekomst voorspellen, wat ik niet kon.

Iedereen wist wel iemand en de één was nog beter dan de ander. Althans, dat werd gezegd. Misschien heb ik iets gemist, of niet de juiste gevonden. Vele voorspellingen kreeg ik. Weinige kwamen uit. Het effect van vele voorspellingen was mij al bekend. Je slaat het op in je geheugen en als later zich een situatie voordoet, dan kan de herinnering terugkomen. Net als een bepaalde geur dat kan doen, of een beeld wat je associeert met iets uit het verleden.

Misschien zijn ze er wel, de voorspellers. Ik weet het niet. Misschien zit nu, ergens op een berg, iemand zich druk te maken over iets wat er over twintig jaar gebeurt. Misschien, maar ik geloof het niet. Ik geloof dat we nog geen seconde in de toekomst kunnen kijken en echt weten wat daar gebeurt. Los van dat, ik kan het niet. Dat is mijn realiteit.

Ik voel wel aan. Dat lijkt toch ook op een vorm van voorspellen? Heb ik het daarmee altijd goed? Mijn ervaring is anders. Soms wel, soms niet. Ook dat zit buiten het speelveld van mijn denken. Het valt voor mij onder het ‘weten’. Iets wat er soms is, maar wat ik met woorden niet uit kan leggen.

Geef een reactie