Een aantal belangrijke verschillen tussen mensen zit in de tegengestelde behoeften. In de tegenstelling zit een oorzaak van miscommunicatie. Je praat langs elkaar heen.
Hoe je ook je best doet, de verschillen in behoeften tussen jou en een ander kunnen ervoor zorgen dat je de ander toch niet bereikt en de ander jou niet. Dat kan dan komen doordat de ander uitgaat van de eigen behoefte en jij hetzelfde doet.
Het belangrijkste is de herkenning van de behoefte. De behoefte wordt het verborgen deel genoemd, omdat deze niet zichtbaar is. Wat wel zichtbaar is, is het gedrag wat hieruit voortkomt, de manier van reageren en de wijze van communiceren. Daaraan kun je een behoefte herkennen.
Herken je de behoefte van een ander, dus weet je waar een ander behoefte aan heeft, dan heb je de sleutel om met jouw communicatie de ander te bereiken.

Het gaat om de herkenning

De ontdekking dat je mensen per behoefte in drie groepen kunt verdelen en het onderzoek wat van daaruit is gedaan, maakt de herkenning mogelijk. Bij mensen maar ook bij een organisatie, een team, afdeling. Steeds met de vraag welke behoefte is sterker aanwezig en welke minder.

Willers en moeters

Je kunt meer behoefte hebben aan een eigen keuze, dan ben je meer willer, of je hebt meer behoefte aan duidelijkheid, dan ben je meer moeter, of je hebt behoefte aan beide in gelijke mate. Mensen met verschillende behoeften, de wereld is er vol van. Als voorbeeld de willer en de moeter. Tegengestelde behoeften die tot uiting komen in het gedrag, de manier van reageren en de wijze van communiceren.

Meer willer?

Iemand die meer willer is en in elke situatie de behoefte heeft een eigen keuze te hebben, ontmoet iemand en hoort: ‘dan willen ze mij dwingen om dat te doen, maar ik laat me niet dwingen’.
Die herkent hetzelfde bij zichzelf en klik er is contact. Is dat een collega of leidinggevende, maar ook een partner, of een kind, of de buurman, of een vriend, dan deel je iets met elkaar. Je hebt dezelfde invalshoek. Je spreekt dezelfde ‘taal’. Dat is mooi, als dat altijd zo is. Waren alle mensen maar zo.

Meer moeter?

Maar zo zit de wereld niet in elkaar. Er zijn mensen die een andere invalshoek hebben, in dit voorbeeld de meer moeters, en mensen die beide behoeften in gelijke mate hebben.
Dat kan iedereen zijn die je tegenkomt. In de werksituatie en in het privéleven. ‘Als je een auto hebt moet je hem wel onderhouden’, zegt iemand die meer moeter is. Weg eigen keuze voor de meer willer en het verzet is daar. Die hoort: ‘je moet’.

Opnieuw kennismaken?

Totdat je jouw eigen positie kent. Weet, dat jij bijvoorbeeld meer een willer bent en dat er veel mensen zijn die meer moeter zijn. Dan verstoort het niet meer als je daar contact mee hebt. ‘O, dat is een moeter’, denk je als je de opmerking van die ander hoort. ‘Die is van die andere groep’. Je weet dan wat je van die ander kunt verwachten. Zoals oorzaak en gevolg, als het moet dan moet het.
Ben je zelf meer moeter en ontmoet je verzet bij iemand wanneer je het woord moet of moeten gebruikt, dan kan de ander meer willer zijn. Die hoort je en denkt of zegt al snel: ‘ik moet niets’.
Willers, ook daar zijn er heel veel van.

Zelftraining communicatie. Verschillen overbruggen in de werksituatie