Mijn verhaal gaat over wat gedachten met de mens doen. Gedachten die vrolijk maken, blij, triest, somber, depressief, jubelend, eenzaam. Gedachten, ze vormen het leven van de mens. Gedachten die de codes zijn die mensen gebruiken om te ordenen, te begrijpen en te overleven. Ooit ontdekt door een mens, een klank die werd gekoppeld aan iets.  Die klank werd later een woord, later een zin en later een aantal tekens, die de klank codeerde en het schrift vormde. De taal was geboren. De taal die ontstond uit de codes die werden gevormd.

De een zegt 200.00 jaar, de ander heeft het over 50.000 jaar geleden dat de mens begon te praten en de nieuwe mens zijn intrede deed. Met de codes waren de mogelijkheden onbeperkt. Nu is er nog steeds geen grens aan de mogelijkheden, die lijken onbeperkt. Steeds meer woorden, zinnen, steeds meer kennis.

Zo heeft de mens kunnen overleven. Dankzij de codes. De klanken maakten betere samenwerking mogelijk,  waarschuwden voor gevaar, beschreven verre plekken. Er ontstond een nieuwe wereld voor de mens. De wereld die zich buiten de waarneming van de zintuigen bevond. Een wereld die zij zich, door het horen van de klanken, in konden beelden.

De mens kon zich bij het horen van de klanken voorstellen hoe iets eruit zou zien. Hoe een geluid zou zijn. Welke geuren ze daar konden vinden. Hoe de smaak zou zijn. Hoe iets voelde. Dat alles dankzij de klanken die gekoppeld werden aan voorwerpen en situaties. Zo werden het codes.

De codes brachten meer dan bescherming, veiligheid, voedsel en beschutting. De codes brachten de nieuwe wereld. De wereld in het hoofd van de mens. De nieuwe wereld, de nieuwe mens. Waar het eerst stil was, begon het te leven in de hoofden van de mensen. Steeds meer woorden, steeds meer zinnen, steeds meer kennis ontstond in het brein van de mens. Er was geen grens meer. Alles kon, het was slecht een kwestie van tijd om het te bereiken.

En nu, anno 2013? Alles kan. Het is slecht een kwestie van tijd om het te bereiken. Het gaat maar door. Beter, groter, meer. De mens wordt voortgedreven en er lijkt geen keuze te zijn. Dat is mijn belangrijkste conclusie na mijn onderzoek voor het GAP. De mens wordt voortgedreven door z’n eigen gedachten. Door zes kerngedachten, heb ik ontdekt.

We moeten, in oorzaak en gevolg, met onze manier van denken aan de gang. Het evenwicht terug vinden. Het evenwicht tussen denken en voelen. Tussen weten en niet kunnen weten.

Geef een reactie