In het brein is, volgens de wetenschappers, letterlijk veel te herkennen van gedrag en reacties. Dit leidt al snel tot de conclusie dat de mens weinig tot geen keuzes heeft. Het wordt allemaal genetisch bepaald. Van een andere wetenschapper, in een ander programma, kwam zelfs het geluid dat de politieke voorkeur in de hersenen waarneembaar is. Ook in Duitsland is er een professor die heeft vastgesteld dat in de hersenen waarneembaar is of iemand meer of minder spontaan is en meer of minder initiatieven neemt. Het komt dus van alle kanten, wetenschappers die verklaringen vinden voor menselijk gedrag. Dit zou betekenen dat een oplossing vanuit de wetenschap moet komen.

Je kunt niet stellen dat het niet zo is, maar als je ziet wat gedachten met mensen doen, in zowel positieve als negatieve zin en je merkt dat deze mensen zelf een verandering en verbetering kunnen bewerkstelligen, dan kan ook een conclusie zijn dat de eigen gedachten van een mens voor een verandering van onze hersenen kunnen zorgen. Ook dat kan ik niet stellen, ik doe immers geen hersenonderzoek.

Het lijkt een kip of ei verhaal. De oude discussie die in de 80-er jaren al in de psychiatrie bestond. Was het genetisch bepaald of was het de moeder (arme moeders) die tegengestelde signalen afgaf, double bind, die een bepaalde stoornis veroorzaakte. Twee kampen, die beide wat te bieden hadden en soms lijnrecht tegenover elkaar stonden.

De combinatie van onderzoek van gedachten en onderzoek van de hersenen houdt de weg naar verbeteringen open.

Geef een reactie